Den här sajten använder cookies OK, JAG ACCEPTERAR COOKIES Mer information >
http://delecta.se/http://www.unqouted.se/YouTube

Power & Tower Holding AB (publ)

Power & Tower Holding AB (publ)

Förhandlar med större Telekomföretag

 

Power & Tower Holding AB (publ) har inlett förhandlingar med ett större europeiskt Telekomföretag

 

fredag, sept 7, 2018 13:00 CET

 

Power & Tower Holding AB har inlett förhandlingar om fiberläggning med ett större Europeiskt telekom/infrastrukturbolag. Power & Tower genomför nu en spridningsemission med avslut den 18 september. Bolaget har en etablerad teknik med styrd horisontell borrning som sparar både tid och kostnader. Tekniken ger dessutom möjlighet att förlänga vintersäsongen för fiberläggning med upp till tre månader, vilket är en viktig faktor för många nätägare.

Förhandlingarna om ett pilotprojekt som har inletts medför inga absoluta garantier för att projektet kommer att leda till kontrakt, men Power & Tower ser positivt på att stora aktörer visar intresse för företagets teknologi.

 

Bolaget har i dag 200 aktieägare och siktar nå över 300 ägare för att nå upp till spridningskravet för notering. Huvudägaren delar ut aktier från eget innehav med mellan 5 till 30 procent beroende på hur många poster som tecknas i emissionen. På detta sätt ökas också den totala ägarspridningen i bolaget.  

 

Syftet med den kommande notering är att realisera de planer som bolaget har för expansion av verksamheten i Europa. Genom att etablera sin teknik för styrd horisontell borrning för att lägga ned fiberkabel når bolaget snabbt marknadsandelar och omsättning. Erfarenheterna kring denna teknik är hämtad från gas- och oljebranschen i USA som borrar i så kallad ”fracking”. Tekniken gör att det går snabbare, säkrare och framförallt billigare än det nutida sättet att gräva. Inte minst i tättbebyggda områden lämpar sig denna teknik.

 

Emissionsinstitut för nyemissionen är Eminova där elektronisk teckning erbjuds till investeraren. Memorandum finns också för nedladdning samt svensk Teaser.

Huvudägarna vill att nya som gamla aktieägare investerar i bolaget för att åstadkomma ägarspridning inför noteringen av bolaget. Huvudägarna skänker därför egna aktier utifrån hur många aktier man tecknar i emissionen enligt nedanstående tabell.

1.750 aktier (7.500 kr)       1 post = 5 % extra aktier
3.500 aktier (14,000 kr)     2 poster = 10 % extra aktier
7.000 aktier (28.000 kr)     4 poster = 15 % extra aktier
14.000 aktier (56.420 kr)   6 poster = 20 % extra aktier
28.000 aktier (112.000 kr) 14 poster = 25 % extra aktier 

56.000 aktier (224.000 kr) 32 poster = 30 % % extra aktier

Allt över denna summa ger 30 % fler extra aktier från huvudägarna.

 

Mer information om bolaget och dess emission finns att ta del av i denna länk.

 

Om Power & Tower Holding AB

Power & Tower Holding AB, med organisationsnummer 559086-3451, har via det helägda amerikanska dotterbolaget Southern Engineering i Florida utnyttjat tekniken för styrd horisontell borrning för att möjliggöra säker, snabb och effektiv nedläggning av fiberkabel som används för kommunikation. Med en notering av moderbolaget öppnas möjligheten att förvärva bolag i Europa för att utnyttja den nya tekniken för nedläggning av fiberkabel. 

Läs mer om Power & Tower Holding AB (publ) på financialevenings.se >     556763-7367 >
Enkrona

INVESTERA

Investera efter halva resan?

När bolaget blir listat eller börsnoterat är halva resan redan gjord, sett ur investerarsynpunkt. För att få en så stor uppsida som möjligt på en investering, gällerdet att komma in så tidigt som möjligt som aktieägare i bolaget. Läs mer >>

Megafon

ANNONSERA

Nå ut med budskapet

Vi har ett nyhetsbrev som följer ekonominyheter och har en bevakning på särskilt intressanta bolag som är noterade på en mindre lista. Här får man tips och information om dessa bolag. Nyhetsbrevet skickas ut från delecta.se Läs mer >>

Om financialevenings.se

Kontakt >

Cookies & säkerhet >

financialevenings.se

financialevenings.se · Kontakt · Cookies & säkerhet