Den här sajten använder cookies OK, JAG ACCEPTERAR COOKIES Mer information >
http://delecta.se/http://www.onoteratlistan.se/YouTube


BILD Fonderna för samlarobjekt fortsätter öka i värde
Fonderna för samlarobjekt fortsätter öka i värde

Delecta · Numisbing AB (publ) rapporterar om tre klasser av fonder som Numisbing AB (publ) investerar i. Det finns tre olika klass av ”Collectibles Fund” med separat portofolio. Under augusti månad har klass A och B ökat med vardera +1,14 procent med sitt innehav och klass C ökat med +1,07 procent. ”Collectibles Fund” används för att förvärva mer numismatiska objekt till den befintliga portföljen. Läs mer >

Wifog: Wifog - kallelse till extra bolagsstämma

Bequoted · WIFOG - KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMAAktieägarna i Wifog Holding AB (publ), org. Läs mer på Bequoted >

BILD Ny VD och uppgraderad styrelse i Numisbing
Ny VD och uppgraderad styrelse i Numisbing

Delecta · Inför börsnoteringen har Numisbing graderat upp sin styrelse, bytt VD och CFO. Lars Wolf har arbetat som Senior Consult på SwedExport med fokus på affärsutveckling av export och internationalisering. Det har handlat om att investera på utvalda marknader, men också omtagande eller avbrytande av tidigare affärskanaler, som kommer att ersättas med nya, mer lämpliga affärspartners. Lars har också fungerat som affärscoach och mentor i olika innovationskluster. Läs mer >

Free2move: Bokslutskommuniké 2017

Bequoted · BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017 Nettoomsättning MSEK 1,2 (6,3) Periodens rörelseresultat MSEK-9,1 (-12,0) Periodens Resultat MSEK-9 Läs mer på Bequoted >

BILD När sker utdelningen av aktier i Numisbing?
När sker utdelningen av aktier i Numisbing?

Delecta · ALLA aktier i emissionen samt de som delas ut i den stora ägarspridningen till ca 1000 personer samt den extra utdelningen om 1.000 aktier till de som anmält sig - sker på en och samma gång. Detta av kostnadsskäl. Det är billigare att göra det på en och samma gång än att dela upp det på tre tillfällen. Så fort emissionen är inregistrerad på Bolagsverket ( de tar tid på sig) sker utdelningen. Läs mer >

Real Holding: Valberedning utsedd i Real Holding

Bequoted · VALBEREDNING UTSEDD I REAL HOLDINGI enlighet med beslut på bolagsstämman den 31 juli 2017 för Real Holding i Sverige AB (publ Läs mer på Bequoted >

BILD Vill noteras trots sämre kassaflöde
Vill noteras trots sämre kassaflöde

Delecta · Trots försämrat kassaflöde i USA vill Power & Tower notera sig på svensk handelsplats (NGM)om möjligt. Bolaget har lite drygt 300 aktieägare i dag. Omsättningen i det amerikanska bolaget var under 2018 2,75 miljoner dollar. Resultatet 324.000 USD. OBS - dessa siffror är EJ reviderade. Det svenska moderbolaget har i olika omgångar försökt ta in kapital till verksamheten men har på grund av sämre affär varit tvungen att låna ut pengar till dotterbolaget. Läs mer >

Xintela: Bokslutskommuniké 2017-01-01 till 2017-12-31

Bequoted · BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017-01-01 TILL 2017-12-31Tolv månader (2017-01-01 - 2017-12-31) Intäkterna uppgick till 2 (3) KSEK. Läs mer på Bequoted >

BILD Numisbing tog in ca 19,6 miljoner innan listning
Numisbing tog in ca 19,6 miljoner innan listning

Delecta · Numisbing tillkännagav idag (23 augusti) att bolaget har stängt sin emission innan bolaget ansöker om listning på Nasdaq, First North i höst. Emissionen inbringade 19 590 933 SEK där emissionen omfattade ett erbjudande om sammanlagt 24,4 miljoner SEK (80,3 procents teckning). Företaget säkerställde nyligen ett treårigt kapitalåtagande på 150 miljoner kronor genom aktieköp från GEM Global Yield Fund LLC SCS ("GEM"), en New York-baserad privat investeringsgrupp. Läs mer >

Prime Living: Prime Living offentliggör bokslutskommuniké, januari- december 2017

Bequoted · PRIME LIVING OFFENTLIGGÖR BOKSLUTSKOMMUNIKÉ, JANUARI- DECEMBER 2017Perioden januari - december 2017 Koncernens intäkter ök Läs mer på Bequoted >

BILD Styrelsen i Power & Tower är nu enig i om att ansöka om listning vid NGM
Styrelsen i Power & Tower är nu enig i om att ansöka om listning vid NGM

Delecta · I ett pressmeddelande skriver Power & Tower att bolaget nu är beredda till en listning vid NGM. Turerna har varit många för att tillföra kapital sedan ett misslyckande 2017. Det handlar om uppfylla ett köpeavtal och att få fram pengar till detta. Avtalet är nu omförhandlat och hela styrelsen är enig om att notera bolaget på NGM. Läs mer >

Copperstone Resources: 1 January 2017 to 31 December 2017 Year-end and Quarterly Report (Q417)

Bequoted · 1 JANUARY 2017 TO 31 DECEMBER 2017 YEAR-END AND QUARTERLY REPORT (Q417)Copperstone Resources AB ("Copperstone" or "the Compan Läs mer på Bequoted >

BILD Numisbing förlänger emissionen och utökar styrelsen
Numisbing förlänger emissionen och utökar styrelsen

Delecta · Numisbing AB meddelar att på grund av investeringen GEM Global Yield LLC SCS om 150 miljoner SEK har styrelsen beslutat förlänga den pågående spridningsemissionen i bolaget fram till den 30 juni. Därtill har styrelsen utökats med två svenska ledamöter inför den kommande noteringen på svensk börsmarknad. De svenska ledamöterna heter Agneta Berliner och Scott Millar. Extern VD heter Mikael Wester. Samtliga dessa personer bor i Sverige. Roadshow genomförs i Stockholm (26 juni) och Malmö (27 juni). Läs mer >

Kopparbergs Bryggeri: Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2017

Bequoted · BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2017 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 247,2 Mkr (308,1 Mkr) Styrelsen Läs mer på Bequoted >

BILD Numisbing Limited investerar 9,4 Mkr i sin ”Collectibles Fund”
Numisbing Limited investerar 9,4 Mkr i sin ”Collectibles Fund”

Delecta · Numisbing AB meddelar att dess Dubai-baserade dotterbolag Numisbing Limited, har investerat 1 miljon US Dollar (9,4 miljoner) i Klass A av Collectibles Fund separat portofolio, per 31 maj 2019 NAV omfattande 142,4068 US Dollar per enhet ( Bloomberg: CABCOSP: KY). Denna investering kommer att utnyttjas av ”Collectibles Fund” för att förvärva mer numismatiska saker till sin befintliga portfölj. Läs mer >

Absolent Group: Absolent Group AB bokslutskommuniké 2017

Bequoted · ABSOLENT GROUP AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017 Nettoomsättningen för perioden januari - december blev 491,5 Mkr (411,5) Rörelsere Läs mer på Bequoted >

BILD Numisbing säkrar 150 miljoner kronor
Numisbing säkrar 150 miljoner kronor

Delecta · Numisbing AB säkrar 150 Mkr i kapital från GEM Global Yield Fund i New York Numisbing har ingått avtal om en kapitalinvestering till bolaget med GEM Global Yield Fund LLC SCS som är en New York-baserad privat investeringskoncern. Investeringen omfattar 150 Mkr. Kapitalet kommer att användas till rörelsen, inköp till lager, projektfinansiering och förvärv av bolag. Enkelt uttryckt tillåter avtalet bolaget att snabbt utvidga rörelsen. Läs mer >

Catella publicerar preliminära siffror för 2017 och genomför strategisk översyn av kortinlösen vilket medför minskade intäkter under 2018

Cision-ekonomi · Med anledning av den strategiska översynen av kortinlösen-verksamheten vilket medför minskade intäkter under 2018 väljer Cate Läs mer på Cision-ekonomi >

BILD Memorandum för Numisbing AB (publ)
Memorandum för Numisbing AB (publ)

Delecta · Ett komplett memorandum från Numisbing finns nu att ladda ner på Big Ben venture´s hemsida. Se nedan Även en teaser finns som sammanfattning av memorandumet. I denna teaser finns en koppling att kunna teckna sig i pågående emission. Läs mer >

LightLab: Kommuniké från extra bolagsstämma i LightLab Sweden AB

Bequoted · KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I LIGHTLAB SWEDEN ABAktieägarna i LightLab Sweden AB (publ) ("Bolaget") höll extra bolagsst Läs mer på Bequoted >

Ny Vd och styrelse i HireXtra

Delecta · Ny VD med ny styrelse är utsedd o HireXtra AB. En presentation med VD:n gjordes under Roadshowen i april. Lars Wolf berättar på You Tube kanalen (Länk: https://www.youtube. Läs mer >

Kommuniké från extra bolagsstämma i LightLab Sweden AB

Cision-ekonomi · Aktieägarna i LightLab Sweden AB (publ) (?Bolaget?) höll extra bolagsstämma onsdagen den 21 februari 2018 i Stockholm. Läs mer på Cision-ekonomi >

BILD Två nya videopresentationer
Två nya videopresentationer

Delecta · Två nya presentationer av bolag som skall noteras finns nu på Delectas You Tube kanal. Numisbing som har fyra fonder som blivit topprankade av Bloomberg. Bolaget använder fonderna för att från bolaget köpa samlarobjekt till lågt pris för att sedan sälja dessa senare dyrt. Det blir en lyckosam placering och värdeökning för bolaget och för de som är aktieägare i bolaget. Denna tjänst för de som inte är kunniga i samlarobjekt som gamla mynt men vill vara med på uppgången. Läs mer >

Bolagsverket har registrerat emission i Orgo Tech AB

Cision Aktitorget · Stockholm 21 februari 2018 Bolagsverket har idag registrerat den emission Orgo Tech AB genomförde inför notering på AktieTor Läs mer på Cision Aktitorget >

BILD Fyra bolag presenteras vid RoadShowen i april
Fyra bolag presenteras vid RoadShowen i april

Delecta · Fyra bolag presenteras under Roadshowen på två orter i april. 8 och 9 april i Stockholm respektive Göteborg. Därefter kommer informationsmöte ske i London den 10 april med bolagen. Handlar mycket om Artificiell Intelligens och motsatsen med gamla sedlar och mynt. Boka dig på financialevenings. Läs mer >

Real Holding: Real Holding tillträder större industrifastighet i Tranås

Bequoted · REAL HOLDING TILLTRÄDER STÖRRE INDUSTRIFASTIGHET I TRANÅSReal Holding i Sverige AB (publ) har idag tillträtt fastigheten Komp Läs mer på Bequoted >

BILD Skall noteras - Numisbing
Skall noteras - Numisbing

Delecta · Numismatiska samlarmynt ger potentialen till en högre avkastning än guld och har utvecklat sig mycket positivt under de senaste årtiondena. En investering i sällsynta mynt kan erbjuda möjlighet till attraktiv avkastning. Marknaden är av naturen begränsad. Som en följd av det ökar intresset konstant vilket skapar stigande priser på medellång och lång sikt. Läs mer >

Saxlund: Saxlund Group AB, dotterbolag Saxlund Sweden AB tecknar kontrakt till värde av ca 8,5 MSEK

Bequoted · SAXLUND GROUP AB, DOTTERBOLAG SAXLUND SWEDEN AB TECKNAR KONTRAKT TILL VÄRDE AV CA 8,5 MSEKDotterbolag Saxlund Sweden AB har d Läs mer på Bequoted >

BILD 1, 8 miljoner svenskar äger aktier
1, 8 miljoner svenskar äger aktier

Delecta · Värdet på aktierna är 666 miljarder kronor. Man äger aktierna privat. Faktiskt ökade antalet personer som äger aktier direkt. Dock Endast 11 procent av marknadsvärdet ägs nämligen av privatpersoner. Läs mer >

Marknadsmeddelande 50/18 - Korrigering, sista dag för handel med SpectraCure AB:s TO2 är den 26 februari 2018 (tidigare angivet 26 januari 2018)

Cision Aktitorget · Sista dag för handel i bolagets teckningsoption, SPEC TO2, är den 26 februari 2018. Läs mer på Cision Aktitorget >

BILD Svenska bolag säljs ut - vi tar in utländska bolag till Stockholmsbörsen
Svenska bolag säljs ut - vi tar in utländska bolag till Stockholmsbörsen

Delecta · Dagens industri kunde med statistik i veckan peka på att allt fler svenska bolag säljs ut ägarmässigt på grund av den svenska svaga kronan. Det är billigt att köpa in sig i svenska börsföretag från ett utländskt perspektiv. Globaliseringen på aktiemarknaden är ett faktum. Financialevnings gör det möjligt att köpa in sig i utländska bolag som noterar sig på svensk börsmarknad. Det gäller att hänga med i tiden. Läs mer >

Bonäsudden: Kallelse till årsstämma i Bonäsudden Holding

Bequoted · KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BONÄSUDDEN HOLDINGAktieägarna i Bonäsudden Holding AB (publ), org. nr. Läs mer på Bequoted >

BILD Sju bolag kommer till Roadshowen
Sju bolag kommer till Roadshowen

Delecta · Upp till sju bolag kommer till Roadshowen i mars. Missa inte detta! Sex till sju bolag deltar på Roadshowen i mars på tre orter - Stockholm, Göteborg och Örebro. I nämnd ordning. European Moving Group AB, Btab e-commerce, Pensum, Fantasy Grudge, Eco Energy World och Sprinkle. Två av bolagen European Moving Group samt Sprinkle genomför emission inför listning. Läs mer >

Xavitech: Xavitechs företrädesemission tecknades till 168%

Bequoted · XAVITECHS FÖRETRÄDESEMISSION TECKNADES TILL 168%Xavitech AB meddelar idag att företrädesemissionen, som avslutades den 19 feb Läs mer på Bequoted >

BILD Det nya sättet att flytta
Det nya sättet att flytta

Delecta · European Moving Group (EMG) är ett Londonbaserat bolag som fördubblar sin omsättning varje år och har en marginal om 35 procent. Bolaget följer sin ekonomiska utveckling vecka för vecka och kommer ge aktieägarna en löpande information. Bolaget har kontor i England, Polen Bulgarien, Frankrike och snart Tyskland. Framtagna algoritmer beräknar storlek på last och program räknar ut körrutt och var chauffören skall hämta och lämna hela eller delar av sin last efter färdvägen. Läs mer >

Marknadsmeddelande 49/18 - Sista dag för handel med SpectraCure AB:s TO2 är den 26 januari 2018

Cision Aktitorget · Sista dag för handel i bolagets teckningsoption, SPEC TO2, är den 26 januari 2018. Läs mer på Cision Aktitorget >

BILD Roadshow i mars med nya börsnoteringar
Roadshow i mars med nya börsnoteringar

Delecta · Tre nya bolag lägger nu sitt moderbolag i Sverige och kommer ansöka om notering på svensk börs. Bolagen som presenteras har ofta utländska huvudägare som noterar bolaget på börsen i Stockholm. Bolagen har proof-of-concept och har kapital för att snabbt notera sig. Det som saknas är ägarspridning och att bolaget skall uppnå "Free Float" dvs bolaget ägs minst 10 procent av någon annan än huvudägaren. Ägarspridning sker därför genom onoteratlistan.se och en mindre emission genomförs samtidigt. Läs mer >

Se presentationerna från Börsveckans Småbolagsdag 21 feb.

Cision-ekonomi · Småbolagsdagen är ett samarbete mellan Financial Hearings och Börsveckan. Läs mer på Cision-ekonomi >

BILD Centralbanker köper upp guld
Centralbanker köper upp guld

Delecta · Inte på 50 år har centralbanker köpt så mycket guld som nu. Leder uppköpsligan gör Ryssland. De tror uppenbarligen på en rejäl sättning på marknaden. Turkiet och Kazakhstan ökar också sina inköp. Centralbankerna köpte guld under förra året för 27 miljarder dollar i guld, enligt World Gold Council. Volymerna nådde 651,5 ton, en ökning med 74 procent mot tidigare år. Anledningen till att centralbanker köper mer guld är att priset på guld har legat stabilt sedan lång tid tillbaka. Läs mer >

ASTG: Utfall i ASTGs nyemission

Bequoted · UTFALL I ASTGS NYEMISSIONDen 19 februari avslutades teckningstiden för ASTGs nyemission med företrädesrätt. Läs mer på Bequoted >

BILD Effektiviserar rekryteringsprocessen globalt
Effektiviserar rekryteringsprocessen globalt

Delecta · Redan omsätter koncernen 50 miljoner genom att använda sin plattform att läsa in CV digitalt där den läses av med hjälp av algoritmer som gör att sammanställningen av CV:t görs på några få sekunder. Rekryteringsbolag eller internationella bolags egna HR-avdelningar effektiviserar rekryteringsprocessen med månader. Handläggaren får alla sökanden sammanställda och möjlighet att bli jämförda ställt mot den kravspecifikation som arbetsgivaren ställt upp för tjänsten. Läs mer >

Marknadsmeddelande 48/18 – Smoltek Nanotech Holding AB noteras på AktieTorget den 26 februari 2018

Cision Aktitorget · Första handelsdag på AktieTorget för Smoltek Nanotech Holding AB:s aktie är den 26 februari 2018. Läs mer på Cision Aktitorget >

BILD Emissionen i SStar Gold stänger den 15 november
Emissionen i SStar Gold stänger den 15 november

Delecta · Här är den senaste presentationen av bolaget SStar Gold Resources AB (publ) innan emissionen stänger den 15 november. Huvudägaren Bruno Horn presnterar bolaget med moderator Jan Rejdnell som ställer frågor. https://www.youtube. Läs mer >

Kopy Goldfields: Kopy Goldfields participates in the PDAC 2018 conference

Bequoted · KOPY GOLDFIELDS PARTICIPATES IN THE PDAC 2018 CONFERENCEKopy Goldfields participates in the PDAC 2018 conference Kopy Goldfie Läs mer på Bequoted >

BILD Centralbanker köper guld
Centralbanker köper guld

Delecta · Centralbanker köper guld som aldrig förr! Mest köper Ryssland, Kazakstan och Turkiet. Det här exakt vad SStar Gold Resources AB sagt i sina uttalanden och meorandum. Centralbankerna vill divesifiera sina reserver från dollar. Rysslands nettoköp nådde nya rekordnivån 92,2 ton under kvartalet. Landets guldreserv var därmed över 2.000 ton för första gången. Läs mer >

VA Automotive: Fortsatt negativt rörelseresultat under Q4 samt senareläggning av bokslutskommuniké till 15 mars

Bequoted · FORTSATT NEGATIVT RÖRELSERESULTAT UNDER Q4 SAMT SENARELÄGGNING AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ TILL 15 MARSUnder 2017 har VA Automotive, Läs mer på Bequoted >

BILD Regionalt investmentbolag i VästSverige hittar nya bolag
Regionalt investmentbolag i VästSverige hittar nya bolag

Delecta · I dagsläget har bolaget 132 aktieägare och har nyss avslutat en emission. Investering blev 6,6 MSEK som tillfördes bolaget. Läs mer >

Marknadsmeddelande 47/18 - Information om Transferator AB:s teckningsoptioner

Cision Aktitorget · Första dag för handel med Transferator AB:s teckningsoptioner TRAN TO 4 A och TRAN TO 5 B är den 26 februari 2018. Läs mer på Cision Aktitorget >

BILD En AI företag inom rekrytering
En AI företag inom rekrytering

Delecta · HireXtra är nästa generations AI personal- rekryteringsplattform. Detta ger ar- betsgivare och personalrekryterare en effektivt snabbt ochh effektivt instru- ment att hitta rätt person bland ALLA sökande. Antalet sökande per tjänst ökar i snabb takt och processen att ta fram rätt person som tar allt längre tid. Tjänsten är helt molnbaserad och byg- ger på personens CV. Det är en one-stop-shop publik personalplattform. Läs mer >

VideoBurst tillförs cirka 2,8 MSEK genom företrädesemission

Cision Aktitorget · Företrädesemissionen i Videobur Sthlm Int AB (publ) tecknades till drygt 2,8 miljoner kronor, inklusive teckningsförbindelser Läs mer på Cision Aktitorget >
Enkrona

INVESTERA

Investera efter halva resan?

När bolaget blir listat eller börsnoterat är halva resan redan gjord, sett ur investerarsynpunkt. För att få en så stor uppsida som möjligt på en investering, gällerdet att komma in så tidigt som möjligt som aktieägare i bolaget. Läs mer >>

Megafon

ANNONSERA

Nå ut med budskapet

Vi har ett nyhetsbrev som följer ekonominyheter och har en bevakning på särskilt intressanta bolag som är noterade på en mindre lista. Här får man tips och information om dessa bolag. Nyhetsbrevet skickas ut från delecta.se Läs mer >>

Om financialevenings.se

Kontakt >

Cookies & säkerhet >

financialevenings.se

financialevenings.se · Kontakt · Cookies & säkerhet